Dreptul de a folosi denumirea oficială sau istorică a statului în marcă, desen sau model industrial va fi acordat în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul reglementează procedura de examinare a cererilor depuse de persoanele fizice şi juridice din diverse domenii de activitate, precum şi restricţiile de utilizare a denumirii statului.

Conform Regulamentului, pentru a obţine dreptul de a utiliza denumirea ţării, solicitantul se va adresa Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial. Componenţa comisiei şi Regulamentul de activitate a acesteia au fost aprobate astăzi de Executiv.  

Cererea adresată comisiei va fi depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) şi va fi examinată în termen de 30 de zile. Dacă vor fi întrunite condiţiile necesare, iar calitatea ori natura produsului sau serviciului prestat de solicitant nu vor prejudicia imaginea sau interesele statului, comisia va emite decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii Republica Moldova şi Moldova. În caz contrar, comisia va emite o decizie de refuz.

Sursa: tvrmoldova.md