La 25 martie curent expiră termenul de achitare a impozitului funciar și a celui pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile dobândite după 30 iunie 2018, informează MOLDPRES.

Serviciul Fiscal de Stat a precizat că persoanele care nu vor achita impozitele respective în termenul prevăzut, riscă o penalitate de 0,0329% pentru fiecare zi de întârziere.

Impozit funciar și cel pe bunurile imobiliare este achitat de persoanele care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, deținătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova, arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile, locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar, arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova.

Sursa: Moldpres