Ordinul cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în bazinele acvatice naturale din Republica Moldova, în 2019, va fi publicat în ediţia de mâine a Monitorului Oficial, transmite MOLDPRES.

Astfel, conform ordinului emis de Agenţia de Mediu, este interzis pescuitul sportiv, amator și de agrement, timp de 62 de zile consecutive, de la 15 aprilie până la 15 iunie: în fluviul Nistru, pe sectorul de la satul Naslavcea până la oraşul Camenca; în lacul de acumulare Dubăsari; în fluviul Nistru, pe sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca (km 28) şi în braţul Turunciuc; în lacul Cahul.

De asemenea, timp de 60 de zile consecutive, de la 11 aprilie până la 9 iunie, nu se va pescui în râul Prut, de la intersecţia frontierei de nord a Republicii Moldova cu Ucraina, până la satul Teţcani; în lacul de acumulare Costeşti-Stânca; în râul Prut, pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca până la satul Giurgiuleşti.

Conform documentului, timp de 62 de zile consecutive, de la 15 aprilie până la 15 iunie, este interzis pescuitul pe râurile Ciorna, Răut, Ichel, Bâc şi Botna, afluenți ai fluviului Nistru, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale; pe râurile Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci, afluenți ai râului Prut, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale; în bălţile Manta; pe râurile Cogâlnic, Cahul, Ialpug, cu excepţia obiectivelor acvatice artificiale.

Este interzis pescuitul pe tot parcursul anului: la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi râul Prut; la gura de vărsare în râul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bâc, Botna, pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi, pe o distanţă de 5 km de la confluenţă; în braţul Turunciuc pe cursul apei, pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie; în golful Goieni; în lacul Beleu; în fluviul Nistru, în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval; în lunca Ohrincea a râului Răut; în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului; în albia veche a râului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca până la confluenţă cu albia principală;  în râul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca;  în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la km 362; în fluviul Nistru şi râul Prut, pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;  în fluviul Dunărea, în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

Controlul privind respectarea prevederilor prezentului ordin îi revine Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Pentru încălcarea acestuia sunt prevăzute sancțiuni care, în funcţie de gravitate, pot fi atât administrative, cât şi penale. Amenzile sunt stipulate în articolul 114 al Codului Contravenţional, cele mai mici fiind de 6-12 unităţi contravenţionale (300-600 de lei), pentru persoane fizice.

Cele mai solicitate specii pentru pescuit în ţara noastră sunt sângerul, plătica, roşioara, scrumbia de Dunăre, crapul, somnul ş.a.