Pentru extinderea rețelei de instituții de învățământ preșcolar prin redeschiderea grădinițelor noi au fost alocate în acest an din bugetul municipal, mijloace financiare în sumă de 29 mil. 20 mii lei.

Potrivit primarului general Ion Ceban, pentru 2 grădiniţe (Instituţia de Educaţie Timpurie (IET) nr. 3, IET nr. 18), au fost alocate 12 mil. 820 mii lei. Lucrările sunt în proces.

În sectorul Centru pentru 2 grădiniţe (IET nr. 125, Gimnaziul internat nr. 3) au fost alocate 1 mil. 200 mii lei. Lucrările sunt în proiectare.

În sectorul Rîșcani pentru redeschiderea grădiniței nr. 28 au fost alocate 15 mil. lei

Totodată, pentru reparația capitală și dotarea cu utilaj și redeschiderea a 9 grupe noi în 5 instituții de educație timpurie au fost alocate mijloace financiare în sumă de 4 mil. 950 mii lei.

În sectorul Botanica pentru 2 instituții IET au fost alocate 2 mil. 750 mii lei. În IET 168, lucrările sunt în proces de lucru. Pentru IET 141, avem procedură de contestare.

În sectorul Centru pentru 3 instituții au fost alocate 2 mil. 200 mii lei
În IET 7, IET 174, IET 175, lucrările sunt în proces de lucru.

Astfel, din totalul de 195 de instituții incluse pentru reparații (inclusiv lucrări proiectare):
➖În 41 instituții lucrările sunt finalizate
➖În 103 instituții lucrările sunt în proces de lucru
➖14 instituții – spre contractare
➖Pentru 2 instituții sunt evaluate ofertele
➖Pentru 13 instituții contractele sunt semnate, urmează inițierea lucrărilor
➖Pentru 2 instituții este elaborat/modificat caietul de sarcini
➖5 instituții spre publicare
➖1 instituție, Gimnaziul 6 sunt sistate lucrările
➖14 instituții sunt în procedură în contestare.

Pentru lucrările de reparație/dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale în acest an din bugetul municipal au fost alocate 169 mil. 450 mii lei care includ un număr total de 195 instituții.