Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a întâlnit, astăzi, cu directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. Freden, comunică MOLDPRES cu referire la Biroul politici de reintegrare.

Oficialii au discutat mai multe aspecte relevante din perspectiva relațiilor moldo-americane, implementării priorităților existente în procesele de integrare europeană și de consolidare a cooperării multilaterale, evidențierii realizărilor guvernamentale înregistrate în promovarea reformelor structurale și în îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate.

O atenție sporită a fost acordată dosarului transnistrean și evoluțiilor curente pe această dimensiune, fiind trecute în revistă dinamica marcată în cadrul platformelor de negocieri, nivelul de interacțiune între experții sectoriali din partea Chișinăului și Tiraspolului, gradul de implementare a deciziilor protocolare semnate în perioada anilor 2017-2018 și măsurile întreprinse de către partea moldovenească în vederea impulsionării procesului de reglementare și soluționării celor mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, au fost exemplificate recentele acte normative promovate la ședința guvernului de la Chişinău din 29.05.2019 și care vin în sprijinul locuitorilor din regiunea transnistreană, în mod special, prin instituirea unui mecanism funcțional de certificare a faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.

În cadrul dialogului, viceprim-ministrul Cristina Lesnic a pus accent pe faptul că autoritățile constituționale mizează pe abordarea și avansarea cu titlu prioritar pe menținerea și asigurarea stabilității în Zona de Securitate, garantarea respectării drepturilor omului în raioanele de est ale țării, inițierea discuțiilor pe subiectele din coșul de negocieri privind aspectele politice și de securitate, evaluarea situației la depozitul de muniții de la Cobasna, cu elucidarea factorilor de risc și determinarea acțiunilor necesare de întreprins.

De asemenea, a fost exprimată îngrijorarea Chișinăului vizavi de așa-numita reprezentanță a Tiraspolului deschisă la începutul anului curent la Moscova, semnarea pretinselor acte ce vizează satul Varnița din raionul Anenii Noi și localitățile din raionul Dubăsari, precum și în legătură cu recentele acțiuni unilaterale ale exponenților Tiraspolului desfășurate în perimetrul Zonei de Securitate și a liniei administrative.

Oficialii au făcut referire și la organizarea vizitei în Republica Moldova a reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, ce urmează a fi întreprinsă în viitorul apropiat.

La final, vicepremierul Cristina Lesnic a exprimat sincere mulțumiri pentru suportul continuu acordat Republicii Moldova de către autoritățile de la Washington, cu mențiunea că în așa mod se contribuie la sprijinirea procesului de reformare și de modernizare la nivel național și la fortificarea cooperării pe un spectru larg de subiecte de interes mutual, inclusiv în direcția avansării în procesul de reglementare transnistreană.

La rândul său, oficialul american a specificat că Statele Unite ale Americii sunt în permanență disponibile pentru a susține îndeplinirea dezideratelor primordiale asumate de către guvernul de la Chișinău și pentru a oferi asistența necesară în acest sens.