În data de 1 martie 2018, Ministrul Tudor Ulianovschi a prezentat angajamentele asumate de către Republica Moldova în sistemul mondial de comerț, abordate pe larg în cadrul întrevederii oficiale cu Directorul General al Organizației Mondiale a Comerțului, dl Roberto Azevêdo.

În cadrul discuției, Directorul General a mulțumit Ministrului Tudor Ulianovschi pentru implicarea sa activă în procesul de facilitare a negocierilor pentru Declarația Ministerială de la Buenos Aires din decembrie 2017, solicitând implicarea în continuare a Ministrului în avansarea dialogului cu statele în curs de dezvoltare și cele slab dezvoltate la capitolul comerțului electronic și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Ministrul Tudor Ulianovschi a subliniat angajamentul țării noastre în implementarea Acordului OMC privind Facilitarea Comerțului și a Planului Național de Acțiuni pentru Facilitarea Comerțului, adoptat de Guvernul Republicii Moldova în decembrie 2017. În acest sens, Ministrul a apreciat deschiderea Organizației Mondiale a Comerțului pentru acordarea asistenței tehnice țării noastre, in vederea instruirii funcționarilor publici din Republica Moldova, precum și pentru facilitarea dialogului între Republica Moldova și principalii parteneri de dezvoltare ai sistemului mondial de comerț pentru obținerea asistenței financiare în procesul de implementare a celor 91 de măsuri adoptate în Planul Național de Acțiuni în domeniul facilitării controalelor la frontieră și crearea sistemului integrat privind cerințele la import-export, asigurarea activității punctelor de informare, sporirea transparenței în procedurile interne, consolidarea sistemelor informaționale.

Urmare a invitației Ministrului Tudor Ulianovschi, Directorul General Roberto Azevêdo va efectua, in premieră, o vizită oficială în Republica Moldova pe parcursul anului curent. Cu ocazia începutului primăverii, Directorul General al sistemului mondial de comerț a purtat cu mândrie Mărțișorul, simbol al primăverii inclus în patrimoniul UNESCO, care a fost oferit de către Ministrul Ulianovschi la finalul întrevederii avute la Geneva.