Angajatorii care vor angaja persoane cu dizabilități şi șomeri din grupurile vulnerabile, vor beneficia de subvenţii din partea statului. Un proiect de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă a fost votat astăzi în Legislativ, informează MOLDPRES.

Potrivit proiectului adoptat în primă lectură, agenţii economici care vor angaja personal din categoriile indicate vor putea primi subvenţii în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare angajat. Banii vor fi oferiţi pentru compensarea parţială a salariului şomerului angajat, scrie Moldpres.

Subvenţionarea locurilor de muncă este destinată şomerilor supuşi riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Noile prevederi se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele în vârstă de 50 ani şi peste, persoanele eliberate din locurile de detenţie, victimele traficului de fiinţe umane, după reabilitarea psihologică şi socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanţe, victimele violenţei în familie și alte categorii vulnerabile.

De asemenea, se vor oferi subvenţii pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, angajate cu contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Proiectul a fost elaborat cu suportul experţilor europeni pe domeniul muncă şi va intra în vigoare după ce va fi adoptat în lectură finală.

În Republica Moldova sunt înregistrați peste 180 mii de oameni cu diferite dizabilități.