Ministerul Apărării a iniţiat acţiunile de pregătire pentru implementarea procesului de schimbare a legitimaţiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou. Astfel, potrivit secretarului de stat în domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învăţământ militar şi planificare a resurselor, Vladimir Iliev, printre primele acţiuni realizate a fost încheierea de către Ministerul Apărării şi Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” a contractului privind confecţionarea legitimaţiilor de tip nou.
În acest sens, potrivit ministerului, a fost constituită Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război, cu aprobarea componenţei şi cadrului normativ departamental, ce reglementează organizarea şi funcţionarea acesteia, precum şi a instrucţiunilor ce stabilesc mecanismul de eliberare, înmânare, retragere, evidenţă şi păstrare a legitimaţiilor de veteran de război.

Sursa a specificat că în continuare, comisia, care şi-a început activitatea la 1 aprilie curent, urmează să evalueze numărul real de veterani de război, iar până la data de 31 decembrie 2020 să finalizeze procesul de substituire a legitimaţiilor.

Vladimir Iliev a menţionat că în anul 2018, vor fi confecţionate 15 000 de legitimaţii de tip nou, procesul fiind realizat pe etape. Astfel, până la data de 1 mai vor fi tipărite 300 de bucăţi, până la finele trimestrului II – 4 900 de bucăţi, până la finele trimestrului III – 4 900 de bucăţi. Alte 4 900 de legitimaţii vor fi confecţionate până la sfârşitul trimestrului IV (cel târziu până la data de 20 decembrie).

Acţiunea de schimbare a legitimaţiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se desfăşoară în contextul realizării Planului „Memorie. Onoare. Respect”, care are ca scop consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016.

De menţionat că decizia cu privire la legitimațiile veteranilor de război a fost aprobată la şedinţa Cabinetului de miniştri din data de 22 februarie 2018.

Sursa: trm.md