Programul privind Bugetul Civil Chișinău, ediția 2022 a fost lansat de primarul general Ion Ceban. Potrivit edilului, acest Program va permite locuitorilor capitalei să se implice în procesul de luare a deciziilor pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din Bugetul Municipal, asumându-şi rolul de participant activ.

„Cetățenii pot propune proiecte de interes local, ce vor fi evaluate și validate de către o Comisie de evaluare, ulterior vor fi supuse votului online, iar cele care vor primi cel mai mare număr de voturi, vor fi finanțate de Primărie și implementate.

Proiectele înaintate de cetățeni trebuie să se încadreze în următoarele domenii:

• Infrastructură urbană;
• Mobilitate urbană;
• Infrastructură culturală şi socială;
• Orașe inteligente, orașe verzi durabile;
• Democraţie locală;
• Educaţie, tineret şi sport;
• Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Proiectele pentru Bugetul Civil vor putea fi depuse în perioada 01 – 28 februarie 2022. Există posibilitatea de a înainta proiecte de valoare mică: 50 – 100 mii lei; sau proiecte de valoare mare: 100 – 300 mii lei.

La program pot înainta propuneri de proiecte cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe, cu asigurarea co-finanțării, pentru persoanele fizice – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%”, a declarat Ceban.

Pentru a înainta ideea de proiect, persoana interesată va trebui să depună un dosar la Primărie, acesta va conține următoarele documente:

  • Formularul – tip de aplicare;
  • Lista de semnături. Pentru proiectele mici, persoanele interesate vor colecta din partea cetățenilor minim 100 de semnături, pentru proiectele mari aceștia vor colecta minim 200 de semnături;
  • Cererea de confirmare a co-finanțării.

Dosarul complet va fi expediat la adresa: bugetcivil@pmc.md și pe suport de hârtie la Direcția Relații Publice și Buget Civil, bir.8. Termenul limită de depunere a dosarelor este: 28 februarie 2022, ora 17:00.

„Valoarea totală a Programului constituie 3 milioane de lei. Vă invităm să vă implicați direct și să înaintați propunerile de proiecte către Primărie, inițiative care la sigur vor îmbunătăți calitatea vieții din orașul în care trăim cu toții. Implicarea dumneavoastră contează pentru noi”, a conchis edilul.