Cuantumul alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni vor fi majorate. Parlamentul a examinat şi susţinut, în şedinţa de astăzi, 23 februarie, în prima lectură, un proiect de modificare în acest sens.
Potrivit noilor prevederi, la care face trimitere trm.md, se va majora cu 20%  mărimea alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani. Creșterea va fi stabilită și recalculată de la 1 ianuarie 2018. De aceasta vor beneficia circa 12 100 copii cu dizabilități și  27 300 persoane cu dizabilități din copilărie.

De asemenea, se va majora cu 10% alocaţia socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului.  La fel, va crește cu 5% alocaţia socială pentru persoanele vârstnice şi alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere. Toate aceste creșteri vor fi stabilite și aplicate  de la 1 aprilie 2018. In total vor beneficia de majorări circa 78 100 persoane.

Conform calculelor estimative pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de lege sunt necesare mijloace financiare în mărime de circa 65 de mii de lei,  care au fost prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Potrivit autorilor, proiectul de lege a fost elaborat în contextul îmbunătăţirii nivelului de protecţie a cetăţenilor şi are drept scop sporirea nivelului de incluziune socială a categoriilor vulnerabile.