Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în lunile ianuarie-februarie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 9,2%.

Astfel, în perioada de referință, au fost înregistrate încasări în sumă de 5,6 miliarde lei. În raport cu aceleași luni din anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu 473 milioane lei.

Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate:

La Bugetul de stat, pe parcursul lunilor ianuarie și februarie ale anului curent au fost încasate 2,4 miliarde lei, ceea ce constituie cu 229,1 milioane lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, sau o creștere cu 10,7%.

La Bugetele locale, s-au înregistrat încasări de 516,3 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 4,2 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent (0,8%).

La Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, au fost încasate 2 miliarde lei, ceea ce constituie cu 106,9 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere cu 5,6%.

La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, s-au acumulat circa 705,2 milioane lei, cifră ce constituie cu 132,8 milioane lei mai mult comparativ cu lunile ianuarie și februarie ale anului 2018, sau o creștere cu 23,2%.