Peste 60 de specialiști responsabili de procesul educațional la limba și literatura română ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, profesori de performanță și profesori debutanți din raioanele de nord ale țării au participat la seminarul teoretico-practic „Implementarea Curriculumului la limba și literatura română din perspectiva formării – dezvoltării – evaluării competenței de comunicare orală și scrisă”. Evenimentul a avut loc la Liceul teoretic ”M. Costin” din raionul Florești, fiind organizat de Ministerul Educației.

Cursul a inclus trei sesiunii de formare privind procesul predării elementelor de noutate în ortografia limbii române contemporane, formarea, dezvoltarea și evaluarea competenței de comunicare orală a elevului la limba și literatura română, utilizarea instrumentelor web în perspectiva dezvoltării competenței de comunicare în limba română.

Potrivit reprezentantului Ministerului Educației Natalia Grîu, un aspect teoretic relevat, accentuat în cadrul seminarului, este problema asigurării unor cerințe unice pentru predarea celor mai importante modificări în ortografia limbii române contemporane: ”Cursul le-a oferit participanților oportunitatea unui dialog constructiv și eficient în vederea acordării asistenței metodologice necesare în procesul instruirii, în cascadă, a tuturor profesorilor de limba și literatura română”.

La activitățile evenimentului a luat parte și Urda Ioana-Elena, studentă la Universitatea ”Babeș –Bolyai” din Cluj, unul dintre voluntarii implicați în programul ”Ambasadorii Limbii Române”, desfășurat de către Ministerul Educației și Ambasada României la Chișinău.

Totodată, în cadrul instruirii a fost lansat Concursul republican ”Limba noastră-i o comoară”, scopul căruia este cultivarea culturii comunicării, a responsabilității lingvistice și diseminarea bunelor practici de comunicarea corectă în limba română în mediul școlar.

Specialiștii prezenți la seminar au apreciat înalt relevanța conținuturilor, pregătirea formatorilor, modul de organizare și receptivitatea colegilor din cadrul Direcției Generale Educație Florești.