Organele electorale, concurenţii electorali, dar şi administraţia publică centrală şi locală urmează să creeze condiţii pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi în cadrul procesului electoral.

Astfel, secţiile de votare la alegerile din 30 octombrie trebuie să fie amplasate în locuri publice accesibile, dotate cu rampe. La fel, în măsura posibilităților, urmează să fie asigurate cu buletine de vot în limbaj Braille, rigle, lămpi sau lupe.

Secţiile de votare trebuie să fie adaptate rezonabil la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, de exemplu lățimea ușilor să permită accesul persoanelor în scaun rulant. Localurile în care se organizează votarea trebuie să dispună de încălzire, în cazul în care sunt temperaturi joase, şi trebuie să aibă o iluminare electrică bună.

Organele administraţiei publice locale sunt responsabile pentru amplasarea rampelor la secţiile de votare. Acestea trebuie fixate cu ciment sau şuruburi de sol. Potrivit unui Regulament aprobat de către Comisia Electorală Centrală, parametrii tehnici ai rampelor sunt următorii: lăţimea minimă: 90 cm; panta maximă: 2,5 cm la fiecare 30 cm de parcurs; elevaţia maximă a posteriorului rampei: 75 cm; distanţa  minimă între barele rampei şi zidul clădirii: 3,75 cm; barele – obligatoriu instalate de ambele parţi ale rampei, la mai puţin de 75 cm înălţime.