Comisia de concurs a decis promovarea a 16 candidați din 67, conform punctajelor obținute de ei la proba scrisă și cea orală. Media minimă de trecere constituie 20 de puncte (în total), inclusiv minim 3 la fiecare dintre subiecte. Cea de-a doua etapă a concursului s-a desfășurat pe 4, 5 și 6 ianuarie curent, iar repartizarea locurilor se va efectua, ulterior, de către comisia de concurs potrivit mediei obținute și opțiunii teritoriale exprimate de câștigători.

Astfel, cel mai mare punctaj a fost acumulat de 2 învingători (24.5 fiecare), iar alți 2 au fost evaluați cu 23.5 și, respectiv, 22.7 puncte. 12 câștigători au obținut o medie egală sau ce excede 20 de puncte, fiind la limita admiterii. Diferența de un punct sau mai puțin a fost decisivă la calificare pentru 7 candidați, iar 2 puncte a constituit decalajul pentru 9 pretendenți.

În context, cele 64 locuri de notar, declarate vacante de Ministerul Justiției (număr reactualizat după anunțarea inițială a 56 locuri), nu vor fi acoperite în totalitate. Cel mai mare număr de locuri declarate vacante s-au stabilit pentru Chișinău (9), fiind urmat de Cahul (4), Ungheni și Bălți (câte 2), iar în alte 16 teritorii de activitate câte un singur loc.

Anterior, au fost desemnați 8 învingători ai concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului: câte doi pentru Bălți, Hâncești și Strășeni, iar câte unul pentru Ungheni și Anenii Noi, conform numărului aprobat (31). După acest proces, ele vor fi disponibile pentru distribuire câștigătorilor concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.

Amintim că, depunerea dosarelor la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, a avut loc în perioada 25 noiembrie – 5 decembrie 2016, la Ministerul Justiției. Din cele 137 de persoane, comisia de licențiere a activității notariale a admis la concurs 120 și a respins pe celelalte 17, care nu au corespuns rigorilor legislației în vigoare. Ulterior, au fost admise încă 3 persoane la concursul enunțat, ca rezultat al examinării cererii prealabile a ministrului Justiției, înaintată în favoarea celor care au depus contestații.

Doar 68 de candidați (din 123) au promovat testul grilă, desfășurat pe 27 decembrie. Toate cele 21 de contestații, depuse după anunțarea rezultatelor pentru prima probă, au fost respinse, inclusiv 2 dintre ele pentru depunere tardivă.

Testul grilă a fost identic pentru toți candidații și a conținut 400 de întrebări. De asemenea, 223 de subiecte pentru proba scrisă și 67 de spețe (conținând fiecare câte 6 probleme) au fost anunțate pe site-ul Ministerului Justiției în termenii stabiliți pentru pregătire.