Elaborarea unui nou cod funciar, care nu va permite ca pământurile să fie vândute străinilor, dar și promovarea politicilor dure pentru protejarea pieței interne. Sunt doar câteva obiective, pe care și le-a propus Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS), pentru a îmbunătăți situația din domeniul agricol. Despre aceasta deputatul PSRM Radu Mudreac a anunțat în cadrul lansării programului social-economic al BeCS.

“Măsuri de termen scurt și mediu pe care le propune sunt: aprobarea strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de irigare; revitalizarea sectorului zootehnic, pentru ca Republica Moldova să-și poată garanta securitatea alimentară; sporirea capacităților de cercetare în domeniul agro-alimentar. Acțiuni de consolidare a terenurilor agricole, îmbunătățirea condițiilor de acordare a subvențiilor, facilitarea la exportul produselor autohtone. Promovarea unor politici dure pentru protejarea pieței interne, și a producătorilor autohtoni. Contracararea unor intenții meschine ale unor politicieni de a liberaliza piața pământurilor prin adoptarea unui cod funciar nou, care va garanta că pământurile noastre nu vor nimeri în mâini străine. Pământurile nu sunt ale noastre, ci ale nepoților și strănepoților noștri”, a declarant Mudreac.

Agricultura are o importanță semnificativă pentru dezvoltarea social-economică a Moldovei, acest sector generează 12% din PIB.