Campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ continuă în țară. Pompierii merg în localitățile din republică pentru a veni cu recomandări antiincendiare în sezonul rece, dar și cu observații la capitolul exploatarea sobei, dar și alte aparate electrocasnice de încălzit.

Cei mai vizați în astfel de campanii sînt persoanele în etate, care locuiesc singuri și cei cu incapacitatea de a-și purta de grijă, întrucît sînt cei mai vulnerabili în fața incendiilor și altor situații excepționale. Per total, salvatorii verifică sobele, echipamentele electrice, dar și instalațiile cu gaz. În general, se observă că în unele case particulare, nu se ține cont de necesitatea reparării și curățării sobelor de încălzit.  În alte locuințe, oamenii țin materiale combustibile în apropierea surselor de foc, fără să existe o distanța de siguranță, lipsind și placa metalică de lîngă ușa sobei.

În toate aceste cazuri, pompierii vorbesc cu fiecare cetățean, explicîndu-i importanța respectării normelor antiincendiare în scopul evitării situațiilor de risc, cu pericol pentru viață. O importanță aparte, salvatorii o acordă familiilor cu minori, unde părinții sînt îndemnați să nu își lase copiii singuri în casă, întrucît pot există pericole multiple care le-ar pune viața în pericol.

Mai mult, copiii nu trebuie antrenați în aprinderea și monitorizarea focului din sobă, dar nici în utilizarea aparatelor electrice. Raziile antiincendiare ale pompierilor au drept scop asigurarea vieții persoanelor, prin evitarea incendiilor și alte situații excepționale.

Este de menționat că astfel de campanii de prevenire a incendiilor în perioada rece a anului, se desfășoară în fiecare an, antrenat fiind întregul efectiv al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.