Prestatorii de servicii publice nu vor mai solicita acte suplimentare de la cetățeni sau reprezentanți ai mediului de afaceri, dacă datele conținute în acestea sunt disponibile pe platformele informaționale de stat. Parlamentul a aprobat, în unanimitate, un proiect de modificare a unor acte normative.

Este vorba despre documente precum certificatul privind lipsa datoriilor, extrasul din registrul bunurilor imobile,  extrasul din contul persoanei asigurate social. Acest lucru va fi aplicabil pentru cazurile în care informațiile au fost anterior colectate în format electronic și sunt disponibile spre a fi accesate de către toți prestatorii de servicii.

Proiectul propune optimizarea serviciilor publice în următoarele domenii: bunuri imobile, construcții și urbanism, documentare, finanțe, impozite și taxe, prestații sociale, sănătate și transport.

Refuzul neîntemeiat al furnizorului de date de a furniza informații va fi sancționat cu amendă de până la 1 000 de lei aplicată persoanei fizice, de până la 2 500 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere și de până la 5 000 de lei aplicată persoanei juridice.

Legea va intra în vigoare după un an de la publicarea în Monitorul Oficial.