Casa Naţională de Asigurări Sociale anunță că, beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă, stabilite în baza acordurilor internaționale de securitate sociale, dar care domiciliază pe teritoriul altui stat parte la acord, tot au dreptul la reexaminarea pensiei. Începând cu 1 iulie 2020 se pot adresa acele persoane, care şi-au stabilit pensia pentru limită de vârstă după 01.01.1999 şi au activat după stabilirea acestei prestații sociale nu mai puțin de 10 ani.

În acest sens solicitanții urmează să depună cererea privind acordarea prestațiilor cu mențiunea ”reexaminarea pensiei pentru activitatea realizată după stabilirea/reexaminarea pensiei”, copia unui act de identitate și a carnetului de muncă la instituția competentă a statului de domiciliu sau la Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova.

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale.

De menționat, că CNAS la momentul actual aplică 13 acorduri internaționale în domeniul securității sociale semnate cu Bulgaria, România, Portugalia, Cehia, Austria, Polonia, Estonia, Marele Ducat de Luxemburg, Belgia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, în baza cărora s-au stabilit peste 900 de pensii.