Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul şedinţei de ieri, Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020. Documentul prevede îmbunătăţirea mecanismului de dezvoltare profesională și formare continuă a funcționarilor publici din Republica Moldova, precum şi ajustarea sistemului la standardele europene de profil.

Programul stabileşte că în următorii cinci ani, cursurile de instruire pe termen scurt la care vor participa funcţionarii publici vor avea ca scop dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinii profesionale necesare pentru exercitarea funcției publice. Totodată, aceştia îşi vor dezvolta capacităţile de elaborare a documentelor de politici publice şi planificare strategică, îşi vor îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a limbilor străine şi consolida abilitățile de conducere.

Dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor de stat face parte din procesul de reformă a autorităţilor administraţiei publice şi va contribui benefic la sporirea eficienţei acesteia şi la modernizarea serviciilor acordate cetăţenilor.

Programul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu experții proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” și va fi sprijinit financiar din bugetul de stat și de partenerii de dezvoltare.