Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor cu Guvernul Republicii Federale Germania privind semnarea unui acord de credit în valoare de 8,6 milioane euro.

Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a declarat că documentul prevede acordarea asistenței tehnice adiționale pentru finanțarea proiectelor de modernizare a serviciilor publice locale, combaterea și prevenirea corupției, consilierea Guvernului Republicii Moldova în domeniul politicii economice, precum și fonduri pentru studii și specialiști.

„Acordul are drept scop final combaterea sărăciei și dezvoltarea economică, socială și ecologică a Republicii Moldova”, a spus ministrul.

Autoritatea împuternicită de către Guvernul Republicii Federale Germane să implementeze tratatul este Agenția de cooperare Internațională a Germaniei.