În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei prelungește concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante de:

– consultant principal (pe perioadă determinată) în Direcția elaborare a actelor normative;

– specialist principal în Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media;

– specialist principal (pe perioadă determinată) în Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO.

– specialist superior  în Secția evidență a legislației și documentare.