În marja reuniunii informale a miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa care se desfăşoară în or. Potsdam, ministrul de externe, Andrei Galbur, s-a întrunit cu Ministrul Afacerilor Externe şi Cooperării Internaţionale al Republicii Italiene, dl Paolo Gentiloni.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au efectuat un schimb amplu de opinii pe marginea chestiunilor de actualitate de pe agenda relaţiilor bilaterale. A fost exprimată disponibilitatea ambelor părţi pentru intensificarea schimbului de vizite la nivel înalt, precum şi pentru aprofundarea cooperării comercial-economice.

De asemenea, interlocutorii au convenit asupra continuării în viitorul cel mai apropiat a consultărilor bilaterale în sensul definitivării și semnării acordului de cooperare în domeniul asistenței sociale. Viceprim-ministrul Andrei Galbur a apreciat înalt sprijinul politic acordat de Guvernul italian eforturilor Republicii Moldova de modernizare şi aliniere la standardele europene.

La rândul său, ministrul italian al afacerilor externe a reafirmat disponibilitatea Italiei de a rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova şi exprimat sprijin pentru eforturile de a consolida dialogul şi interacţiunea moldo-italiană, atît pe dimensiune bilaterală, cît şi în plan multilateral.