Directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, Dorel Fronea, au condus ședința trimestrială a experților autorităților vamale din ambele țări.

În cadrul evenimentului, părțile au evaluat stadiul de realizare a prevederilor Planului de colaborare, în special, măsurile întreprinse în comun privind fluidizarea traficului de mărfuri și călători în perioada estivală.

Principalul subiect al reuniunii l-a constituit fluidizarea traficului de mărfuri și pasageri, îndeosebi prin prisma recentei implementări de către Serviciul Vamal a Coridoarelor verzi la trei dintre cele mai solicitate posturi vamale de la frontiera cu România.

În acest context, autoritățile își vor coordona eforturile pentru a asigura un control eficient și expeditiv pe ambele părți ale frontierei, inclusiv prin utilizarea tuturor pistelor de control și suplinirea numărului de personal.

Totodată, părțile au opinat în unanimitate despre necesitatea accelerării inițierii procedurii de elaborare și negociere a Acordului interguvernamental privind instituirea controlului comun la frontiera moldo-română.

Respectivul document va asigura cadrul juridic necesar pentru organizarea controlului comun în oricare dintre posturile vamale de pe segmentul de frontieră dintre cele două state.

Realizarea unor controale vamale rapide și eficiente este facilitată de activitatea grupurilor de lucru mixte specializate în analiza de risc, în cadrul cărora se realizează periodic schimburi de informații specifice și rezultate ale analizelor proprii de risc, permițând astfel corelarea activității și îmbunătățirea rezultatelor controalelor vamale.

De asemenea, în vederea asigurării realizării obiectivelor trasate în cadrul reuniunii, conducătorii celor două instituții au convenit asupra organizării lunare a ședințelor în formatul respectiv, unde va fi evaluat detaliat nivelul de implementare a prevederilor parteneriatului de colaborare.

„Este necesar să continuăm să identificăm noi instrumente de colaborare și sincronizare a activităților de simplificare a trecerii frontierei de stat. Noi putem înregistra rezultate notabile în eficientizarea activității doar printr-o cooperare permanentă, astfel încât cetățenii să poată sesiza eforturile depuse de către ambele autorități.”, a declarat directorul general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vitalie Vrabie.

La rândul său, vicepreședintele ANAF din România, Dorel Fronea a menționat: „Cooperarea transfrontalieră reprezintă unul dintre elementele principale în combaterea traficului ilicit cu mărfuri la frontiera Uniunii Europene. Dezvoltarea cooperării vamale cu Republica Moldova reprezintă un exemplu de bună practică, autoritatea vamală română asumându-și rolul de actor principal în combaterea fraudelor vamale, securizarea frontierelor și apărarea intereselor financiare ale UE în această parte a Europei.