Prim-ministrul Pavel Filip a participat, astăzi, la festivitatea de celebrare a aniversării a 25-a de la fondarea Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”.

În discursul său, Premierul a menţionat că Brigada „Fulger”  a fost, este și va fi o unitate de elită a Poliției Republicii Moldova. “Încă de la începuturile sale, Brigada de poliție ”Fulger” a fost cea care s-a aflat în prima linie de luptă contra criminalității și a fost cea care a asigurat, prin intervenții hotărâte, ordinea publică din țara noastră. Aceste fapte de vitejie și de eroism nu trebuie să le uităm niciodată. Ele trebuie să fie mereu exemple pentru educația tinerilor de astăzi și a generațiilor viitoare în spiritul patriotismului și al curajului”, a declarat Pavel Filip.

În context, Prim-ministrul și-a exprimat recunoștința pentru sacrificiul de care au dat dovadă angajaţii instituției în timpul conflictului de pe Nistru, fiind în primele linii ale frontului și apărând, uneori cu prețul vieții, integritatea și independența statului nostru.

De asemenea, Pavel Filip a subliniat că Guvernul susține consolidarea capacităților funcționale și conectarea Brigăzii de poliție ”Fulger” la cele mai bune practici ale unor unități similare din statele Uniunii Europene și SUA și va întreprinde măsuri pentru ca remunerarea și beneficiile de care au parte angajații să acopere dificultățile și riscurile profesiei exercitate.

Brigada de poliție cu destinație specială ,,Fulger”, creată la 5 decembrie 1991, este o subdiviziune specializată a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, destinată neutralizării şi capturării unor infractori deosebit de periculoşi și exercitării unor misiuni speciale în vederea restabilirii și asigurării ordinii publice.