Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement.

Astfel, în temeiul informației disponibile, SFS a identificat riscurile de neconformare prezente în activitatea agenților economici, prestatori ai serviciilor de agrement cum ar fi: zone de recreere, centrele de distracții, aqua – park-uri și altele.

În acest context, inspectorii fiscali au analizat indicatorii declarați de 73 de agenți economici din domeniul respectiv. Drept rezultat, au fost identificate următoarele riscuri asociate agenților economici prestatori de servicii de agrement:

– nedeclararea tuturor veniturilor obținute;

– declară pierderi sau o pondere scăzută a nivelului profitabilității (din 36 agenți economici plătitori TVA – 24 înregistrează pierderi ;

– nerespectarea regulilor de efectuare a decontărilor bănești în numerar (neutilizarea mașinii de casă și control);

-riscul achitării salariului în plic. Conform analizelor efectuate, se constată calcularea salariilor medii a angajaților considerabil mai mici comparativ cu salariul mediu pe economia națională (la 42 AE salariu mediu lunar pentru un angajat este de până la 2100 lei);

– prezența fenomenului „munca la negru”.  Conform informațiilor disponibile, și anume a dărilor de seamă prezentate la organul fiscal, la unii agenți economici figurează 1 – 5 angajați, deși spectrul de servicii prestate este foarte variat;

– achitări nesemnificative la BPN în comparație cu cifra de afaceri înregistrată (ponderea achitărilor la un leu vânzări constituie de la 0,02 lei până la 0,69 lei.

Pe parcursul lunilor iunie-august, curent, în vederea diminuării riscurilor de încălcare a prevederilor legislației, activitatea agenților economici, prestatori ai serviciilor de agrement, va fi monitorizată prin prisma  controalelor fiscale inopinate și instituirea posturilor fiscale.