De astăzi, proprietarii de locuințe sunt obligați să se asocieze în condominiu. O decizie în acest sens a fost adoptată de Curtea Constituțională.

Curtea a reținut că proprietatea comună în condominiu include toate părţile proprietăţii aflate în folosinţă comună. Astfel, în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii de locuințe individuale dețin, inclusiv un drept de co-proprietate comună şi forţată asupra spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Prin urmare, Curtea a subliniat că statutul de membru în această asociație este inerent legat de calitatea de proprietar asupra locuinței.

Astfel, Curtea a conchis că în anumite situaţii legislatorul poate institui forme speciale de asociere pentru a proteja unele interese de ordin general. Totodată, Curtea a reţinut că, în esenţă, asociaţia de co-proprietari în condominiu este o formă de asociere specifică şi nu are la bază principiile ce guvernează libertatea de asociere în sensul art. 41 din Constituţie.

De asemenea, Curtea a subliniat că prevederea supusă controlului constituţionalităţii nu aduce atingere principiului egalităţii tuturor în faţa legii, deoarece proprietarii locuinţelor, care nu fac parte din condominiu şi nu au o asemenea asociaţie devin subiectul unui alt tip de relații juridice legate de exercitarea dreptului la proprietate asupra bunurilor comune.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.