Modernizarea sistemului cercetării și inovării este cea mai potrivită cale de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat mic, atât după numărul populaţiei, cât şi după dimensiunile teritoriale. Declarația aparține premierului Pavel Filip, care a avut, pe marginea acestui subiect, o întâlnire cu un grup de experți ai Comisiei Europene, transmite 24h.MD, cu referire la un comunicat de presă al Guvernului Republicii Moldova.

 „Dezvoltarea economică bazată pe inovare ne va permite să utilizăm la maxim potenţialul uman de care dispunem. Economia ţării trebuie să producă valoare adăugată prin cercetare şi inovare și acum este momentul potrivit pentru reforma acestui sector, care trebuie să meargă în paralel și în sinergie cu reforma administraţiei publice, iniţiată deja de Guvern”, a menţionat Pavel Filip.

Echipa de experţi internaționali, condusă de Krzysztof Gulda, a prezentat şefului Executivului rezultatele studiului privind sistemul de cercetare şi inovare din Republica Moldova şi a venit cu un şir de propuneri de îmbunătățire a funcţionalităţii şi integrării acestuia în circuitul economic. Raportul prezentat conţine şapte propuneri strategice privind modificarea politicilor promovate de Guvern şi 24 de recomandări operaţionale de reformare a sistemului, pentru a-l face mai performant.

Printre propunerile înaintate se regăseşte necesitatea creării unei entităţi responsabile de finanțarea cercetării și a inovării. Potrivit studiului, aceasta trebuie să fie independentă în activitate, transparentă şi eficientă, iar toate resursele financiare destinate sectorului de inovare să fie concentrate și repartizate prin intermediul noii structuri.

Totodată, experţii europeni consideră necesară eliminarea barierelor și instituirea unor stimulente pentru participarea businessului în sfera cercetării și inovării, precum şi valorificarea potențialului științific al diasporei, motivarea tinerelor talente pentru cariera științifică.

Menționăm că grupul de  experţi ai Comisiei Europene, în cadrul Programului „Facilități de Suport pentru Politici” Horizon 2020 (H2020PSF), au analizat, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, funcţionarea şi organizarea actuală a sistemului de cercetare şi inovare din Republica Moldova și au propus o Foaie de parcurs pentru elaborarea și implementarea reformei orientate spre sporirea calității investițiilor în cercetare și inovare, îmbunătățirea politicilor și administrării sistemului național. Echipa de experţi este formată din specialişti din Polonia, Grecia, Austria, România şi Olanda.