Cabinetul de miniștri a aprobat un nou Cod de etică și conduită a colaboratorului vamal. Noul Cod va fi ajustat la standardele internaționale de integritate.

Proiectul defineşte principiile fundamentale de etică, normele obligatorii de conduită profesională şi disciplina de serviciu în organele vamale. Implementarea respectivului document va asigura prestarea unor servicii de calitate, bazate pe etică și integritate organizațională, precum și conștientizarea de către colaboratorul vamal a responsabilității îndeplinirii atribuțiilor și a respectării disciplinei de serviciu.

„E firesc să susținem acest proiect. Atunci când este vorba de vamă, integritate și calitate, desigur că susținem”, a declarat premierul Filip în cadrul ședinței de ieri a Guvernului.

Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție și Misiunii EUBAM, beneficiind de asistența metodologică a experților Organizației Mondiale a Vămilor.

În cadrul reformelor demarate, Serviciul Vamal a instituit o politică de toleranță zero față de corupție și de promovare a integrității profesionale, angajații instituției fiind avertizați despre susceptibilitatea de a fi atrași la răspundere conform legislației în vigoare pentru eventualele încălcări admise în exercitarea atribuțiilor de serviciu.