Primăria Chişinău informează că de la începutul anului 2017, serviciile municipale au identificat mai multe cazuri când persoane fizice sau juridice au ocupat abuziv sectoare de teren, care aparţin municipalităţii.

Astfel, SC „Inerauto-De” SRL, în lipsa deciziei Consiliului Municipal Chişinău privind repartizarea terenurilor şi fără coordonările serviciilor abilitate, a ocupat ilegal două loturi de pământ, terenuri ce constituie proprietate municipală de uz public, cu suprafaţa de 0,075 ha şi 0,86 ha din Calea Moşilor.

De asemenea, persoane neidentificate au ocupat abuziv un lot de pământ cu suprafaţa de 80 metri pătraţi, proprietate municipală, din bd. Cuza Vodă, 19/5, iar 3 persoane fizice au ocupat ilegal un lot de pământ cu suprafaţa de circa 95 metri pătraţi, proprietate municipală din str. Vâlcov, 14.

Un alt teren, cu suprafaţa de 550 metri pătraţi din bd. Mircea cel Bătrân, 31/5, proprietate municipală, a fost ocupat ilegal de către SC „Braus Com” SRL. În acelaşi timp, persoane neidentificate au ocupat ilegal un lot de pământ cu suprafaţa de 0,33 ha din str. Braniştii, teren proprietate municipală amplasat în hotarele Parcului „Râşcani”.

La rândul lor, persoane fizice, în lipsa deciziei Consiliului Municipal Chişinău privind repartizarea terenurilor, au ocupat ilegal două loturi de pământ din str. Dumitru Râşcanu, 37 şi str. Doina, 201, cu suprafaţa de 471 metri pătraţi, şi, respectiv, 410 metri pătraţi.

În context, în conformitate cu prevederile dispoziţiei primarului general al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, nr. 35-d din 12.01.2017 „Cu privire la folosirea raţională şi după destinaţie a resurselor funciare din municipiul Chişinău şi combaterea construcţiilor neautorizate pe terenurile ce aparţin domeniului public / privat ocupate abuziv”, serviciile municipale, după constatarea încălcărilor comise de către persoanele fizice şi juridice vor întreprinde măsuri de sancţionare a contravenţiilor în domeniul regimului funciar.

Autorităţile publice locale vor sesiza organele de drept asupra cazurilor menţionate, iar preturile de sector vor asigura înlăturarea obstacolelor la folosirea terenurilor proprietate municipală. În acelaşi timp, Primăria Chişinău va înainta în instanţa de judecată aceste materiale şi va solicita înlăturarea obstacolelor la folosirea terenurilor proprietate municipală şi eliberarea terenurilor ocupate abuziv.