Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe site-ul său oficial, cererea S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” privind majorarea tarifelor reglementate la serviciile de furnizare a energiei electrice și materialele care au care au stat la baza calculului acestor tarife efectuat de această întreprindere, informează Radio Chișinău.

Documentele respective sunt disponibile în secțiunea Transparența decizională/Consultări publice a paginii electronice a ANRE.

ANRE a publicat documentele menționate în temeiul dispozițiilor noii Legi cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016 care obligă autoritatea de reglementare să publice pe pagina sa web oficială cererile titularilor de licență din sectorul energetic privind prețurile și tarifele reglementate, precum și calculele privind nivelul acestora, se arată într-un comunicat al instituției.

ANRE informează publicul că are la dispoziție 15 zile lucrătoare din data publicării cererii S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” și a materialelor aferente pentru a prezenta autorității de reglementare recomandări cu privire la aceste documente.

Conform aceleași legi, Consiliul de Administrație al ANRE are obligația să examineze cererea S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare și după prezentarea tuturor documentelor și a informației necesare, solicitate de ANRE.

Ultima dată, ANRE a actualizat tarifele la serviciile de furnizare a energiei electrice prestate de S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” prin Hotărârea Consiliului său de Administrație nr.75 din 12.03.2016. Tarifele respective sunt în vigoare din 1 aprilie 2016.

Amintim că, anterior, ANRE a respins o solicitare similiară, din partea S.A. „Termoelectrica”, de majorare a tarifelor la producerea energiei electrice