Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei l-a desemnat joi, 2 februarie 2017, pe Sorin Andrei, cetățean al României, în calitate de administrator temporar cu competențe ale  Consiliului BC „Moldindcondbank” S.A.

Decizia a fost luată după ce lui Nicolae Dorin, care este președinte al Asociației Băncilor din Moldova, i-a expirat mandatul, iar termenul pe care i l-a acordat această organizație pentru  cumularea funcției de administrator temporar nu a putut fi prelungit.

Sorin Andrei are o bogată experiență în domeniul financiar-bancar, activând anterior în calitate de director executiv de sucursală, director regional-corporate în BCR S.A.  (România), vicepreședinte și președinte al Comitetului Director al BCR Chișinău S.A.

Administratorii temporari au fost numiți în cadrul regimului de intervenție timpurie la BC „Moldindconbank” S.A. Acesta a fost aplicat ca urmare a stabilirii de către BNM, la 20 octombrie 2016, a activității concertate a unui grup de persoane ce  deținea o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea Băncii Naționale.

BC „Moldindcondbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.