Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei prezintă spre consultare publică proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii. Documentul prevede modificarea sistemului de pensii actual printr-un set de acțiuni legislative și normative pentru a asigura un sistem de pensii echitabil, stabil financiar, care să garanteze un trai decent pentru fiecare beneficiar de pensii.

Proiectul prevede o nouă formulă de calcul a pensiei, pe înțelesul tuturor, care va face posibilă crearea unui nou serviciu (calculatorul online), ce va oferi cetățenilor oportunitatea să-și calculeze viitoarea pensie. Mărimea pensiei va depinde de contribuțiile achitate. Noul sistem va face ca venitul obținut după anul 1999 să corespundă cu venitul care este la moment, ceea ce va aduce automat la majorarea pensiei.

De asemenea, noua lege prevede trecerea graduală la vârsta de pensionare standard (pentru femei – 62 de ani și pentru bărbați – la 65 de ani), cu 6 luni anual începând cu 1 ianuarie 2017. Majorarea graduală a vârstei de pensionare și majorarea stagiului necesar de cotizare pentru femei de la 30 ani la 33 ani, iar pentru bărbați de la 33 ani la 36 ani vor. Aceste măsuri vor contribui la o creştere semnificativă a contribuţiei lor la finanţarea sistemului de pensii.

În prezent, stagiul mediu de cotizare al femeilor este mai mic cu 25% decât cel al bărbaților, drept consecință femeile au o pensie mai mică în raport cu cea a bărbaților. Revizuirea graduală a stagiului total de cotizare va înlătura această discriminare, femeile constituind 70% din numărul beneficiarilor sistemului de pensii.

Creșterea vârstei de pensionare pentru femei este în regim de așteptare din 2003, iar începând cu 1999, salariile utilizate pentru calcularea bazei de salarizare în formula pensiilor nu au fost reevaluate sau valorizate pentru a ține cont de creșterea cumulativă a salariului mediu din momentul când salariul a fost câștigat până la data pensionării.

Majorarea vârstei de pensionare și respectiv a stagiului de cotizare, va oferi cetățenilor posibilitatea să rămână activi în câmpul muncii. Acest lucru înseamnă în primul rând o pensie mai mare, dar și o bătrânețe activă.

În același timp, având un stagiu de cotizare necesar, cetățenii vor avea posibilitatea de a se pensiona înainte de termen. Persoanele care vor continua să activeze după stabilirea pensiei, vor beneficia de o pensie recalculată.

Reforma sistemului de pensii va pune semnul egalității între toate categoriile de cetățeni angajați în câmpul muncii. Egalitatea presupune obligativitatea tuturor de a plăti contribuții de asigurări sociale. Scutirea de la obligaţia privind plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru agricultorii neangajați, cât și a angajaților din structurile forță a determinat reducerea semnificativă a numărului de contribuabili la sistemul de asigurări.

Prin unificarea modalității de calcul a pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de cetățeni (deputați, membri de Guvern, funcționari publici, aleși locali, judecători, procurori) și excluderea ,,stagiului special” din sistemul public de asigurări sociale vom reduce inechitățile din sistem.

Un alt factor care afectează durabilitatea sistemului de pensii este scutirea de la obligaţia privind plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru agricultorii. Aceasta a determinat reducerea semnificativă a numărului de contribuabili la sistemul de asigurări. Așa cum un salariat este asigurat în cazul riscurilor sociale (bătrânețe, dizabilitate, pierderea întreținătorului, boală, maternitate, accident de lucru, deces), astfel și angajații structurilor de forță, arendașii și proprietarii de terenuri agricole, contribuind la buget vor beneficia de aceleași indemnizații și pensii.

Prima acțiune a reformei sistemului de pensii a fost susținută de membrii Guvernului. Datorită aprobării proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne vor reduce birocrația din sistem.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat de Parlament, o singură instituție (în loc de 6) va stabili și achita pensiile – Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Acest lucru nu va influența condițiile și modalitatea de stabilire a pensiei pentru persoanele angajate în structurile de forță (MAI, MA, SIS, CNA, DIP, SPPS) și va asigura o transparență în gestionarea banilor publici.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familei vă îndeamnă să consultați proiectul de lege și să veniți cu sugestii și comentarii la adresa de email: secretariat@mmpsf.gov.md.