Veteranii de război vor avea acces la investigaţii şi tratamente medicale de calitate.
În acest sens a fost semnat un nou Acord de colaborare între Ministerul Sănătății și organizaţiile veteranilor participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.
Documentul va facilita conlucrarea între părți, cu scopul de a înlătura problemele cu care se confruntă acești pacienți, informează Politik.md.
Prezentul Acord este valabil pe o durată de 4 ani. Potrivit documentului, veteranii de război au dreptul de a participa în procesul de elaborare şi promovare a politicilor în domeniul asistenţei medicale, care îi vizează. Totodată, Ministerul Sănătății s-a angajat să implementeze mecanismele necesare pentru a asigura o atenţie sporită instituţiilor medicale centrale şi locale faţă de oferirea unui control şi tratament medical adecvat pentru invalizii şi veteranii de război.
Mai mult decât atât, vor fi întreprinse un șir de acțiuni pentru a informa veteranii de război despre actele normative în vigoare și modalitatea de a beneficia de facilitățile din domeniul medical.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, în prezent, acești pacienți au acces la asistență medicală şi sunt asigurați cu medicamente gratuite, din loturile procurate centralizat şi din ajutoarele umanitare, inclusiv de cele 140 de denumiri comune internaționale din lista medicamentelor compensate.
De asemenea, li se oferă un control medical complex la medicul de familie și specialiștii de profil, cu efectuarea investigațiilor de laborator și internări în spital, în caz de necesitate.
Totodată, veteranii de război pot primi certificate de tratament sanatorial.
În prezent, circa 21.000 de veterani de război se află sub supraveghere medicală.