Ministerul Educaţiei în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al UE desfăşoară, în perioada 17-19 octombrie, prima instruire pentru 20 de formatori naționali din sectorul Agricultură și Industrie Alimentară. Aceştia vor instrui cadrele didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic (ÎPT) din acest sector, în vederea elaborării şi aplicării noilor curricula.

Participanţii, cadre didactice din învăţămîntul profesional tehnic şi învăţămîntul superior (UASM) sunt instruiţi de experţii internaţionali Martyn Haines, G. McCabe şi expertul naţional Aurelia Vartic, care prezintă informaţii teoretice şi practice atît naţionale cît şi europene, precum modalitatea şi abilitatea de elaborare a curiculei pentru nivelele 3, 4 şi 5 de învăţămînt

Acest atelier de lucru e necesar şi util în procesul de reformare a învăţămîntului profesional tehnic, proces demarat de Ministerul Educaţiei

A doua parte a instruirii va avea loc în perioada 24-26 octombrie 2016.