Primăria a pregătit mai multe surprize și un spectacol inedit pentru locuitorii şi oaspeţii capitalei, de Hramul orașului. Sărbătoarea Chișinăului cu ocazia împlinirii celor 580 de ani, se va desfăşura anul acesta în PMAN.

Potrivit programului, vineri 14 octombrie va fi inau­gu­rată Cas­ca­da reno­vată din par­cul Valea Mori­lor, unde, de ase­me­nea, va fi un pro­gram artis­tic.

După care pe strada Pietonală, la ora 15:00 va fi organizat loc un con­cert de Jazz, sus­ți­nut de către inter­pre­ții Geta Bur­lacu și Cristi Aldea Teo­do­ro­vici.

Seara în Piața Marii Adu­nări Națio­nale va avea loc tra­di­țio­na­lul con­cert de săr­bă­toare, unde vor evo­lua band-urile Vali Boghean, Alex Calan­cea, orches­tra Fra­ți­lor Adva­hov, for­ma­ți­ile Cathar­sis, Alter­nosfera, inter­pre­tul Mihail, dar și alți cân­tă­reți autoh­toni.

Străzile principale din oraş vor fi decorate cu 72 de kilometri de ghirlande, iar pe bulevardul Ştefan cel Mare, vor fi organizate expoziţii de pictură, târguri şi concerte.