Biroul Naţional de Statistică propune modificarea Codului Contravenţional prin majorarea amenzilor aplicate pentru refuzul de a prezenta, prezentarea cu întârziere sau sau în volum incomplet a datelor statistice.

Astfel, amenda aplicată pentru persoanele fizice se propune de 70 la 100 de unităţi convenţionale, adică de la 3500 de lei până la 5000 de lei. Pentru persoanele cu funcţie de răspundere – de la 150 la 200 de unităţi convenţionale (de la 7500 până la 10 mii de lei), iar pentru persoanele juridice – de la 300 la 400 de unităţi convenţionale (de la 15.000 de lei până la 20 de mii de lei), informează portalul bani.md.

O unitate convenţională este egală cu 50 de lei.

Potrivit BNS, multe instituţii, întreprinderi nu-şi onorează pe deplin obligaţia de a prezenta rapoarte pentru actualizarea datelor statistice. Acest fapt afectează funcţionarea adecvată a sistemului unic al statisticii oficiale, face imposibilă respectarea de către Republica Moldova a angajamentelor asumate de a transmite la timp datele statistice corecte către organismele internaţionale.

Achitarea amenzilor nu va însemna eliberarea contravenientului de la prezentarea datelor statistice.