În perioada 11-12 octombrie curent, 25 de angajați ai Poliţiei Republicii Moldova, au beneficiat de instruiri în cadrul unui curs de formare a formatorilor pentru polițiști, organizat de Inspectoratul General al Poliției al MAI în colaborare cu OSCE în Republica Moldova.

Dezvoltarea abilităților de transmitere „de la egal – la egal” a bunelor practici în abordarea fenomenului violenței în familie, prevenirea și combaterea acestui flagel, precum și îmbunătățirea accesului la informații sunt elementele de bază ale implementării Conceptului.  Scopul final al formatorilor constă în a deveni multiplicatorii bunelor practici de răspuns la fenomenul violenţei în familie.

Printre subiectele discutate în cadrul instruirilor au fost: aspectele psihosociale și profilul psihologic al victimei și agresorului, legislaţia națională și internațională în domeniul de referință, intervenţia Poliţiei la cazurile de violenţă în familie și deprinderi profesioniste de a forma și a lucra într-o echipă de formatori.

De menționat că, cei 25 de polițiști au mai participat la cursul de formare a formatorilor pentru polițiști desfășurat și în perioadele 27-28 septembrie și 4-5 octombrie curent.

Remarcăm că, ulterior, în procesul implementării Conceptului, formatorii vor asigura instruirea angajaților Poliției din cadrul subdiviziunilor polițienești teritoriale.