Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a prezidat ședința de bilanț pentru primele 11 luni de activitate, în cadrul căreia a fost prezentată o analiză amplă ai indicatorilor de bază ai organului vamal.

Analiza efectuată include informații privind structura veniturilor per sistem, dar și pentru fiecare birou vamal în parte, categoriile de mărfuri cu cea mai mare pondere a taxelor încasate, evoluția majorării valorii în vamă, valoarea veniturilor percepute de la persoane fizice etc. Totodată, raportul analitic mai conține și date statistice cu privire la activitatea antifraudă, cauzele instrumentate, suma amenzilor aplicate  și valoarea mărfurilor reținute.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie-noiembrie a anului curent, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat 15,7 miliarde lei, înregistrând astfel o creștere record de aproximativ 10% sau cu 1,4 miliarde lei mai mult față de același interval al anului trecut. În continuare, ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin produsele petroliere cu 24%, articolele de tutungerie cu o contribuție de 12%,  urmate de produsele electrocasnice – 5% și respectiv mărfurile de larg consum – 4%.

Tot pentru aceeași perioadă, este atestată o creștere semnificativă a ratei de depistare a fraudelor vamale cu circa 50% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. Cei mai înalți indicatori de performanță sunt consemnați în cazul produselor de tutungerie nedeclarate, unde numărul de țigarete reținute a crescut  cu 2 milioane 677 mii bucăți sau de 2,5 ori mai mult față de perioada similară din 2015 (1 742 420 buc. țigarete). Este de menționat că aproximativ 30% din numărul țigaretelor confiscate au fost depistate de patrupezii Centrului Chinologic al Serviciului Vamal.

Totodată, s-a majorat și valoarea mărfurilor de contrabandă reținute cu 134,8 milioane, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5 ori comparativ cu perioada de referință a anului trecut când acest cuantum era de 52,2 milioane lei.

„Rezultatele obținute denotă calitatea exercițiului funcțiunii, corectidudine în clasificarea mărfurilor și colectarea integrală a plăților vamale, fapt ce va asigura menținerea unei tendințe de creștere în toatele domeniile de activitate.”, a menționat în intervenția sa Vitalie Vrabie.

Pe lângă statisticile prezentate, discuțiile au vizat și noile modificări condiționate de reorganizarea instituțională. Potrivit noului concept de organizare, începând cu data de 01 februarie 2017, vămuirea electronică a exportului se va efectua la posturile vamale interne. Măsura adoptată va permite fluidizarea traficului în punctele de trecere, diminuarea eventualelor aglomerări, precum și eliminarea potențialelor riscuri aferente operațiunilor de export.

De asemenea, după modificările introduse, certificarea originii preferențiale la export se va realiza concomitent cu procedura de perfectare a declarației vamale, simplificare care va determina economisirea de timp pentru exportatorii de mărfuri. În acest sens, este preconizată sporirea semnificativă a numărului colaboratorilor vamali abilitați cu dreptul de eliberare a certificatelor de origine și redistribuirea acestora în posturile vamale interne unde se efectuează exportul.

Totodată, informăm brokerii vamali, precum și declaranții în nume propriu despre modificarea codurilor birourilor și posturilor vamale în raza cărora își desfășoară activitatea.