În temeiul Legii din 16 decembrie 2016, cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, în scopul aplicării rezonabilităţii preţurilor la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul şi echipamentul agricol, s-a aprobat la 6 aprilie 2017,  Metodologia privind stabilirea preţurilor de referință la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol.

Prezenta metodologie are drept scop elaborarea Registrului preţurilor de referință pentru maşini, utilaje și echipamente agricole şi principiile de înregistrare a acestora. Registrul preţurilor de referinţă este utilizat pentru asigurarea respectării principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la subvenţionare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării acordării subvenţiilor la produse cu preţuri majorate. Registrul cuprinde prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1.3 şi 2.4.

Obiectele se vor diferenția în funcție de principalele caracteristici (ex: putere, lățime de lucru, productivitate etc.). Pentru categoriile de utilaje se aprobă fișele cu informațiile tehnice minime necesare înregistrării în Registrul prețurilor de referință care se afișează pe site-ul AIPA. Acesta este un proces continuu, fișele diversificându-se pe măsura populării Registrului cu noi categorii de elemente. Prețurile din baza de date vor fi exprimate în MDL și nu vor include TVA (preț final la beneficiar).

Registrul preţurilor de referință urmează a fi aplicat începând cu anul curent de subvenţionare, conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 59 din 06 aprilie 2017, pentru 6 obiecte şi anume:
1. Tractoare agricole;
2. Combine pentru recoltarea culturilor cerealiere; pentru recoltarea porumbului;  pentru recoltarea mazării; pentru recoltarea cartofului, legumelor şi culturilor bostănoase; pentru recoltarea fructelor;
3. Semănătoare de cereale;
4. Semănătoare de precizie pentru culturi tehnice;
5. Stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
6. Stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale.

Întocmirea şi actualizarea Registrului preţurilor de referinţă este asigurată de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură prin aprobarea acestuia de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Procesul de monitorizare a funcționării, actualizare şi completare cu noi obiecte în Registrul preţurilor de referinţă este asigurată de către experţii din cadrul AIPA în urma analizării acesteia.