În perioada 29-30 noiembrie, în cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, s-a desfășurat atelierul de lucru privind integritatea polițienească.

Evenimentul a fost organizat sub auspiciul Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), cu participarea șefului SPIA, Vitalie Moisei, șeful-adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, reprezentanți ai Procuraturii Generale și angajați ai subdiviziunilor MAI vizate.

În prima etapă a atelierului de lucru a fost lansat și prezentat oficial „Manualul de instruire privind Integritatea Poliției”, care presupune susținerea capacităților de pregătire a organelor competente din acest domeniu.

În acest context, participanții au avut posibilitatea să discute despre conținutul manualului, metodologiile propuse spre aplicare în munca lor și despre modul în care acest manual poate servi în viitor pentru formarea ofițerilor de poliție privind integritatea lor.

La cea de-a doua etapă a atelierului de lucru participanții au discutat despre planificarea și gestionarea problemelor de integritate, și au elaborat un plan de pregătire a ofițerilor de poliție din Republica Moldova pe acest segment.

Astfel, grupurile de lucru formate din angajații subdiviziunilor vizate ale Ministerului Afacerilor Interne, s-au implicat activ în procesul de instruire, dezvoltare și analiză a priorităților principiului integrității organelor de poliție.