Executivul a aprobat ieri mai multe proiecte de Hotărâri de Guvern elaborate în scopul ajustării actelor normative naționale la cele internaționale. Respectivele măsuri vor contribui considerabil la optimizarea procedurilor de vămuire și respectiv, facilitarea comerțului extern, acestea fiind angajamente asumate conform Acordului de Asociere RM-UE.

Primul proiect de Hotărâre se referă la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de AEO (Agent Economic Autorizat). Astfel, operatorii economici care dețin Certificatul AEO, pot beneficia de amânarea achitării drepturilor de import pe o perioadă de până la 30 de zile, prin prezentarea unei garanții sau gajarea activelor proprii.

Tot în cadrul ședinței de ieri, Guvernul a aprobat Memorandumul de Înţelegere dintre Serviciul Vamal şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, semnat la Geneva la 7 noiembrie 2016. Aprobarea și intrarea în vigoare a respectivului document este extrem de importantă în contextul negocierilor între Delegația UE din Republica Moldova și UNCTAD pentru finanțarea implementării și integrării noilor module în softul ASYCUDA World, în special a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și Ghișeului unic.

Un alt document aprobat prevede modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor. Noile stipulări îi oferă posibilitate exportatorului să aleagă locul solicitării certificatului de origine a mărfurilor, care poate fi efectuată la  biroul vamal în raza căruia acesta este înregistrat sau are loc producerea/păstrarea mărfii.