Ministerul Educației susține demersurile de majorare a salariilor cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice. Au fost analizate toate revendicările sindicatelor din învățământ și considerăm că aceste cerințe sunt justificate.

Lipsa unui salariu motivant, în special pentru tinerii specialiști, influențează indirect asupra calității și relevanței educației.

Considerăm că este oportună modificarea Hotărârii de Guvern nr. 381 din 13 aprilie 2006 prin care salariile de bază ale personalului nedidactic să fie revăzute, racordându-le la salariul minim pe economie (2100 lei lunar).

Pentru a motiva tinerii specialiști și a stimula cadrele didactice existente Ministerul Educației este în proces de elaborare a unei noi metodologii de salarizare a cadrelor didactice și de conducere bazată pe performanțe, care urmează să fie prezentată la începutul lunii februarie 2017.

De notat că Ministerul Educației a întreprins un șir de acțiuni în 2016 în vederea îmbunătățirii situației în domeniu.

A fost aprobată majorarea pentru anul 2017 a indemnizațiilor unice pentru absolvenții facultăților pedagogice, plasați în câmpul muncii conform repartizării. De la 1 ianuarie 2017 aceștia urmează să primească 45 mii lei (studii superioare), respectiv – 36 mii lei (studii medii speciale).

Totodată, începând cu 1 septembrie 2016 salariul profesorilor a fost majorat cu 8,6%, iar începând cu 1 ianuarie 2017 tinerii specialişti beneficiază de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie în primii 3 ani de activitate.

Referitor la revendicarea sindicatelor privind bursele elevilor și studenților, a fost aprobată majorarea la mai multe categorii de burse pentru elevi şi studenţi, conform modificărilor operate la Hotărârea de Guvern nr. 1009 din 1 septembrie 2006. Astfel, în premieră în învățământul profesional tehnic secundar bursele se acordă pe categorii conform reușitei școlare după cum urmează: cat.I – 460 lei, cat.II -390 lei, cat.III – 330 lei. Anterior cuantumul bursei era de 330 de lei pentru toți elevii bursieri.  Tot de la 1 ianuarie 2017, elevii din instituțiile nominalizate vor beneficia de burse sociale în valoare de 210 lei.

Studenții de la profilurile pedagogic, medicină, agricultură sunt susținuți cu bursă majorată în valoare de 20% în primul an și cu 40% în ultimul an de studii.

De menționat este faptul că pentru distribuirea eficientă și utilizarea rațională a resurselor financiare, inclusiv a celor umane, pe parcursul anului 2016 a continuat optimizarea rețelei instituțiilor de învățământ general, special și profesional tehnic. Ceea ce a dus la reducerea cheltuielilor bugetare cu circa 31,9 mln. lei. De asemenea, bugetul Ministerului Educației pentru 2016 a fost redus cu 218,99 mln. lei, inclusiv au fost micșorate cheltuielile de personal cu 27,4 mln. lei.

În acest context, colaborarea dintre Guvern, sindicate și ministerele de resort este calea cea mai viabilă pentru a rezolva problemele din sistemul educației, ținând cont de realităţile şi posibilitățile financiare existente. Crearea unui grup de lucru mixt, care să analizeze revendicările înaintate de sindicate, precum și mecanismul de  realizare a acestora, este binevenită.

La ultima întrunire dintre reprezentanţii Guvernului și Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei au fost identificate soluții pentru o mare parte din revendicări.

În această ordine de idei, Ministerul Educației îndeamnă cadrele didactice la dialog constructiv fără a perturba procesul de învățământ.