Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane din subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații au semnat ieri, un acord de colaborare.

Documentul stabilește cadrul general pentru cooperarea între părţi în domeniul realizării şi implementării activităţilor ce ţin de protecţia şi promovarea drepturilor omului, în general, și a drepturilor victimelor traficului de ființe umane (copii și adulți), în particular.

Directoarea Centrului, Diana Bojenco, a declarat că semnarea acordului a asigurat fundamentul juridic pentru desfăşurarea activităţilor comune atât în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, cât şi celor de asistenţă si protecţie a victimelor.

Colaborarea între instituţii a început acum 9 ani, perioadă în care a persistat dialogul deschis şi constructiv privind realizările, provocările precum şi măsurile de eficientizare a acţiunilor de colaborare.

Directorul CCTP, Lilian Levandovschi, şi-a exprimat convingerea că obiectivele cuprinse în acord vor fi îndeplinite şi se va asigura continuitatea bunelor relații și sprijinului reciproc în combaterea traficului de ființe umane.

Conducătorii instituţiilor semnatare şi-au asumat responsabilitatea să conlucreze sub formă de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în ceea ce privește asigurarea asistenței victimelor traficului de ființe umane sau altor forme de exploatare (sexuală, prin muncă, în cerșetorie, atragere în activități infracționale), astfel vor contribui la apărarea interesului societăţii şi respectării drepturilor omului.