Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu conducerea  întreprinderilor: ÎS CRIS “Registru”, ÎS „Camera Înregistrării de Stat”,  ÎS „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă și Camera de Licențiere, care vor fuziona în Agenţia Servicii Publice. Pavel Filip a solicitat conducerii întreprinderilor să se implice la maxim în procesul de transformare, contribuind la realizarea scopurilor scontate. 

Premierul a menţionat că business procesele urmează să fie ajustate în timp, dar la etapa actuală nici un proces nu trebuie să piardă din calitatea sa. “În echipă urmează să găsiți cea mai avantajoasă cale pentru perfecționarea proceselor și creșterea calității serviciilor prestate cetățenilor”, a spus Pavel Filip.

Şeful Executivului a mai specificat că în viitor urmează să fie optimizat numărul de certificate eliberate cetăţenilor.”Oamenii nu trebuie să stea în rând, să piardă timp şi bani pentru obţinerea diferitor certificate. Toată informaţia despre cetăţean se regăseşte în Registrele de Stat. Unicul document de care are nevoie cetăţeanul în raport cu statul este buletinul de identitate”, a subliniat Prim-ministrul.

Pavel Filip s-a arătat sigur că principiul Ghișeului Unic va micşora numărul de proceduri, iar calitatea serviciilor acordate cetăţeanului va creşte semnificativ. Acest model fiind cu succes aplicat în statele baltice, Georgia, Luxemburg, Franța, Germania și alte ţări.

Agenția Servicii Publice a fost creată în conformitate cu prevederile Reformei administrației publice și a Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.