În anul 2018, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a depăşit suma de 190 mlrd. lei ($11,176 mlrd.) în preţuri curente de piaţă, majorându-se cu 4% în termeni reali, comparativ cu anul 2017 semidefinitiv.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la Biroul Naţional de Statistică, la creșterea PIB au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuții pozitive mai importante având următoarele activități economice:
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 5,7%; construcțiile (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,9%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a VAB (cu 16,0%); industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%; agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,2%), cu o pondere de 10,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,9%; informațiile și comunicațiile (+0,2%), cu o pondere de 4,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%.
Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 1,4% în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,2% și, respective, cu 13,7%.
Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și asistență socială au avut o contribuție negativă la creșterea PIB (-0,1%) ca urmare a reducerii VAB cu 0,6%.
Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în principal, consumului final al gospodăriilor populației (+3,2%), cu o pondere de 84,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,8%; formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție mai redusă la formarea PIB (24,3%), dar care a înregistrat o majorare semnificativă a volumului său, cu 14,0%.
Contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,4%), consecință a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (56,3%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,4%) și a creșterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii cu 8,9% corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 4,8%.
În trimestrul IV 2018, PIB-ul a însumat 50,871 mlrd. lei în prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 3,9% față de trimestrul IV 2017 pe seria brută și cu 3,8% pe seria ajustată sezonier.
La începutul anului 2018, FMI, Banca Mondială şi Ministerul Economiei au prognozat o creştere de circa 3-3,8%, însă în a doua jumătate a anului au majorat prognozele până la 4-4,8%. În anul 2017, economia naţională a crescut cu 4,5%, depăşind 150,369 mlrd. lei ($8,845 mlrd.).
Autor: Infotag