În perioada 1-4 ianuarie curent, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, însoțit de șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Livii Baziuc și șeful Direcției juridice din cadrul IGP, Sergiu Țurcanu, au efectuat o vizită oficială la Poliţia din Statul Qatar.

Evenimentul a fost organizat cu suportul integral al Excelenței Sale Mohammed Bin Ali AL-MALIKI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Qatar în Republica Moldova, în contextul consolidării dialogului bilateral în domeniul cooperării poliţieneşti.

Departamentul investigaţii, Poliţia capitalei, Direcţia generală securitate publică, Direcţia generală securitate rutieră şi patrulare, Direcția relații externe a poliției qatareze, Centrul criminalistic, Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice, Unitatea de coordonare a situațiilor de criză, Centrul integrat de recepționare a apelurilor de urgență și Colegiul de Poliţie au fost target-ul agendei delegaţiei Inspectoratului General al Poliţiei.

În cadrul întrevederilor bilaterale cu șeful Poliției din Qatar, generalul, Saad Bin Jassmin Al-Khulaifi și managementul Poliţiei din Qatar, au fost abordate prioritărţi de cooperare cu Poliţia din Republica Moldova pe termen scurt, mediu şi lung, fundamentate prin idei de proiecte de asistenţă a căror materalizare va începe pe parcursul anului curent.

Totodată, părțile în baza unui plan bilateral au convenit că timp de două săptămîni vor examina subiectele discutate și ulterior acestea vor fi implimentate în activitatea poliției.

Securitatea rutieră, cu accent preponderent pe mecanismul de patrulare, reducerea accidentelor grave, prevenire şi combaterea criminalităţii informatice şi criminalităţii organizate transfrontaliere, crearea ghişeului unic, managementul apelurilor de urgenţă, sistemul de pregătire iniţială şi continuă al poliţiştilor, sunt domenii care vor fi susţinute de partea qatareză prin expertiză, transfer de know-how şi  suport logistic.

Subiectele prezentei vizite reprezintă obiectul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020, iar practica şi experienţa avansată a Poliţiei din Qatar, va fi un exemplu bun pentru Inspectoratul General al Poliţiei în promovarea reformei instituţionale.

Semnarea unui acord de cooperare bilaterală a fost consemnat de delegaţia IGP ca o prioritate instituţională.