Integrarea copiilor de vârstă fragedă în familii, oferirea asistenței medicale calitative pentru cei care se află în situații de risc și prevenirea abandonului copiilor nou născuți au fost principalele subiecte discutate astăzi la Conferința internațională ”Experiențe naționale și Regionale de reformare a sistemului rezidențial pentru copiii 0-3 ani”. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, organizații internaționale și circa 80 de specialiști din domeniul sănătății, protecției sociale și educației.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele reformei instituțiilor pentru copii de vârstă fragedă și pașii pe care urmează să-i întreprindă autoritățile pentru a asigura protecția și accesul copiilor de până la trei ani la un mediu familial.

Prezentă la eveniment, viceministrul Sănătății, Liliana Iașan a vorbit despre necesitatea integrării în societate a copiilor instituționalizați.

”Cu toții știm că instituționalizarea unui copil de vârstă fragedă poate provoaca daune psihologice ireversibile, probleme de sănătate și chiar dizabilitate. Ministerul Sănătății pune accent pe intervențiile timpurii, care sunt cele mai cost-eficiente metode și aduc rezultatele pe termen lung, ajutând copilul să se dezvolte și să devină un cetățean bine integrat social. Este deosebit de importantă crearea și diversificarea serviciilor de sprijin a familiilor cu copii mici, inclusiv copii cu dizabilități. Aceste servicii trebuie să fie disponibile pentru toți beneficiarii la nivel de comunitate”, a declarat viceministrul Sănătății, Liliana Iașan.

În acest scop, în Republica Moldova activează Centre Perinatologice de nivelul II și III, unde au fost introduse unități de psihologi și asistenți sociali, care acordă consiliere gravidelor aflate în situații de risc și familiilor acestora, în vederea prevenirii abandonului copiilor.

Totodată, în Centrele de plasament temporar și de reabilitare pentru copiii din Chișinău și Bălți a fost creat Serviciul de asistență socială, care împreună cu familiile și autoritățile publice locale, realizează diverse activități pentru a minimaliza termenul de aflare a copilului în instituție. Pentru a preveni abandonul nou-născuților din familii social-defavorizate în aceste centre au fost deschise Secții maternale și primele Secții de zi pentru reabilitarea copiilor cu diverse afecțiuni neuro-motorii grave.

O altă măsură de prevenire a instituționalizării copiilor cu dizabilități severe a fost deschiderea Serviciului ”Respiro”, care oferă servicii de asistență medicală, psiho-pedagogică și socială, reieșind din necesitățile individuale ale fiecărui copil.

În prezent, circa 3800 de copii sunt în grija instituțiilor rezidențiale. În ultimii 9 ani, numărul nou-născuților abandonați în maternități s-a redus cu 30% (de la 79 de copii în anul 2006, la 22 de copii în anul 2015). Totodată, durata medie de ședere a unui copil în Centrele de plasament și reabilitare pentru copii din sobordinea Ministerului Sănătății s-a redus de la 24 la 12 luni.