În legătură cu apariția în presă a informațiilor despre existența unor discrepanțe între varianta electronică și cea printată a proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor turului II de scrutin prezidențial, în cadrul unor birouri electorale ale secțiilor de votare, CEC precizează următoarele.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, după expirarea timpului rezervat votării, rezultatul numărării voturilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți membrii biroului electoral al secției de votare. Acesta se întocmește în mai multe exemplare, în prezența membrilor biroului, reprezentanților concurenților electorali și a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.

Dată fiind utilizarea, în fiecare secție de votare, a sistemului informațional ce permite transmiterea online, în cel mai scurt timp a proceselor verbale către CEC, admitem că au putut fi comise unele erori de ordin tehnic produse de către operatorii SIAS “Alegeri”.

CEC reiterează că datele făcute publice prin intermediul sistemului informațional poartă un caracter preliminar. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore după închiderea secțiilor de votare pentru a prezenta Comisiei procesul –verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție. Anume aceste documente electorale, potrivit Codului electoral, vor constitui temei juridic pentru totalizarea rezultatelor scrutinului prezidențial.