Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, a primit în vizită pe șeful Biroului Național UNHCR în Moldova, Traian Țurcanu. Întâlnirea a prilejuit un schimb util de opinii asupra direcțiilor concrete de cooperare pe domenii de activitate comună, precum și asupra propunerilor UNHCR de susținere continuă a dezvoltării capacităților Poliției de Frontieră.

Domnul Fredolin Lecari și-a exprimat satisfacţia pentru cursul ascendent al relațiilor de parteneriat cu UNHCR, grație căruia Poliția de Frontieră este beneficiară a multor activități importante și necesare în gestionarea eficientă a frontierei de stat. La fel, dumnealui a reconfirmat deschiderea totală spre o colaborare trainică între instituţii sub aspectul acordării protecţiei şi asistenţei solicitanţilor de azil.

La rândul său, domnul Traian Țurcanu a apreciat pozitiv relaţiile de cooperare cu Poliţia de Frontieră, menţionând că personalul instituției este bine instruit și dă dovadă de capacitate înaltă în lucru cu persoanele solicitante a unei forme de protecţie.

Cei doi interlocutori au evocat și perspectivele de dezvoltare a cooperării în problematica refugiaților, la nivelul realizării unor acțiuni ferme care au drept scop promovarea protecției refugiaților și a solicitanților de azil la frontieră.