Viceprim-ministrul Gheorghe Brega a avut o întrevedere cu Rita Columbia, noul Director de Țară a Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova.

În cadrul întrevederii, oficialii au apreciat cooperarea eficientă și parteneriatul durabil dintre Guvernul Republicii Moldova și UNFPA în implementarea programelor și proiectelor în domeniul sănătății reproducerii, politicilor demografice și egalității de șanse.

”Implementarea portofoliului de programe UNFPA a adus progrese esenţiale în diminuarea mortalităţii materne şi perinatale, în diminuarea ratei avortului şi îmbunătățirea indicatorilor de sănătate reproductivă. Expertiza și suportul UNFPA este esențial în promovarea serviciilor calitative în sănătatea reproducerii, dezvoltarea politicilor demografice bazate pe dovezi și centrate pe populație, la fel în consolidarea capacităților instituționale în domeniu”, a menționat viceprim-ministrul Gheorghe Brega. Oficialul a solicitat, de asemenea, expertiza UNFPA pentru unele amendamente la Legea Sănătății Reproducerii, valorificarea dividendului demografic, implementarea politicilor de îmbătrânire activă și abordarea intersectorială a programului național strategic de securitate demografică.

La rândul său, directorul Fondului ONU pentru Populație, Rita Columbia a reiterat disponibilitatea pentru acordarea asistenței și expertizei în domeniul mandatului UNFPA, inclusiv prin susținerea Consiliului Internațional de Experți în domeniul Populației și Dezvoltării pentru Republica Moldova, realizarea Programului național în Sănătatea Reproducerii 2016-2020, fortificarea la nivel regional a serviciilor de colposcopie și investigațiilor citologice și asigurarea accesului echitabil la servicii de calitate înaltă în domeniul sănătăţii. ”Consiliul Internațional de Experți în domeniul Populației și Dezvoltării includ consultanți proeminenți de la UNFPA, Banca Mondială, Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale (UNDESA),  Comisia Economică pentru Europa a ONU (UNECE), Școala Londoneză de Economie, Universitatea Charles din Praga și Institutul de Cercetări Demografice din Ungaria care, prin consilierea și recomandările oferite, vor facilita punerea în aplicare de către Guvernul Republicii Moldova a politicilor demografice”,  a subliniat Rita Columbia.

Fondul ONU pentru Populație este o agenţie a Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu cea mai mare sursă de finanţare multilaterală în domeniul populaţiei şi dezvoltării și activează în Republica Moldova din anul 1995. UNFPA, împreună cu agențiile ONU, este angajat în dezvoltarea unui nou Program de Țară 2018-2002, inclusiv pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.